Galluper

Status Spørsmål  

Åpen for avstemning

Det som interesserer meg mest i Davids Avis, er innhold knyttet til ...

Antall stemmer: 28

Publisert: 01.04.24

Åpen for avstemning

Hva skal vi gjøre med villsvinene i Norge?

Antall stemmer: 17

Publisert: 25.09.23

Avsluttet

Har skandalene med Trettebergstuen, Moxnes og Borten Moe minsket din tillit til våre folkevalgte?

Antall stemmer: 14

Publisert: 25.07.23