Gallup

Det som interesserer meg mest i Davids Avis, er innhold knyttet til ...

 
0%
50%
100%
 
Tro, teologi og livssyn
6 (30,0%)
Naturvern
4 (20,0%)
Kultur
5 (25,0%)
Reise- og turliv
1 (5,0%)
Historie og kirkehistorie
3 (15,0%)
Dybdeartikler
1 (5,0%)

Det er avgitt 20 stemmer.

Vis alle galluper